wetenschappelijke onderzoeksprojecten

Wetenschap & innovatie - radiologen- wetenschappelijke onderzoeksprojecten ,Onderzoeksprojecten. Een lijst met lopende wetenschappelijke onderzoeksprojecten die worden onderschreven door de NVvR, bijvoorbeeld vanwege het voorkomen van de onderzoeksvraag op de Kennisagenda Radiologie. Mogelijkheden voor onderzoekssubsidies worden via de website en nieuwsbrief met de leden gedeeld.Steun voor onderzoeksprojecten - VlaanderenDe onderzoeksprojecten komen er op initiatief van de onderzoekers. Met deze projecten wil het FWO het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek bevorderen. Overslaan en naar de inhoud gaan ... Dat gebeurt op initiatief van de onderzoekers in alle wetenschappelijke disciplines.Wetenschap - SIDN fonds

Tot en met 2018 zag de aanvraag- en selectieprocedure voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten er uit zoals hieronder beschreven. Let op: vanaf de tweede helft van 2019 gaat SIDN fonds over op een nieuwe werkwijze. We blijven wetenschappelijk onderzoek ondersteunen. Wat verandert is …

KonJoin UU

Iedere dag werken studenten en toponderzoekers zoals jij samen aan een betere toekomst. Word lid van ons netwerk om in contact te komen met talenten. Op KonJoin kan je onderzoeksprojecten delen, potentiële bijdragers bereiken en de voortgang van anderen volgen. Login via je onderzoeksinstelling.

Subsidiemogelijkheden, formulieren & procedure - …

Subsidiemogelijkheden De uitkomsten van het “speerpunten ontwikkeltraject” en het “artrose offensief” gaan vanaf 2021 richting geven aan de financiering van nieuwe onderzoeksprojecten. Het streven is om in de loop van 2021 meer informatie te verstrekken over de uitkomsten, de beleidsmatige keuzes die daaruit voortkomen en de subsidieronde(s) met deadline. Voor de aanvraag van een ...

SpringerLink - Zorg en Financiering

Feb 18, 2013·De Wetenschappelijke Adviesraad van het NEF bestaat uit deskundigen van binnen en buiten de epilepsiewereld. Zij beoordeelt jaarlijks de aanvragen en adviseert het fonds in de subsidietoekenning van onderzoeksprojecten die naar haar mening de epilepsiebestrijding en …

0.PB Nominaties Huibregtsenprijs 2020

Uit 25 inzendingen voor de Huibregtsenprijs 2020 heeft de jury zes wetenschappelijke onderzoeksprojecten genomineerd. Op 5 oktober 2020 maakt juryvoorzitter Ineke Sluiter (president KNAW) bekend wie de Huibregtsenprijs wint, tijdens een besloten bijeenkomst onder auspiciën van de Avond van Wetenschap & Maatschappij bij de Koninklijke Hollandsche

KonJoin UU

Iedere dag werken studenten en toponderzoekers zoals jij samen aan een betere toekomst. Word lid van ons netwerk om in contact te komen met talenten. Op KonJoin kan je onderzoeksprojecten delen, potentiële bijdragers bereiken en de voortgang van anderen volgen. Login via je onderzoeksinstelling.

Wetenschap & innovatie - radiologen

Onderzoeksprojecten. Een lijst met lopende wetenschappelijke onderzoeksprojecten die worden onderschreven door de NVvR, bijvoorbeeld vanwege het voorkomen van de onderzoeksvraag op de Kennisagenda Radiologie. Mogelijkheden voor onderzoekssubsidies worden via de website en nieuwsbrief met de leden gedeeld.

Project Manager (V/M/X) - Kankerregister

- Je bezit een Master of PhD in een wetenschappelijke richting en je hebt minstens 4 jaar significante ervaring opgedaan in het beheer van wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Rapporteren van wetenschappelijke resultaten (mondeling en schriftelijk) is je dan ook niet vreemd.

Wetenschappelijk onderzoek - NVvP

De NVvP heeft als doel een bijdrage te leveren aan een wetenschappelijke gefundeerde uitoefening van het vakgebied podotherapie. Dit wordt uitgedragen door enerzijds de leden van de NVvP op de hoogte te houden van deze wetenschappelijke ontwikkelingen, anderzijds door deel te nemen in lopende onderzoeksprojecten die raakvlak hebben met het ...

Wetenschappelijke en sociale raden - Kanker

de Wetenschappelijke raad voor 'Fundamenteel onderzoek'; de Wetenschappelijke raad voor 'Translationeel en klinisch onderzoek '. Hun advies/evaluaties worden gevraagd bij punctuele of structurele financiële ondersteuningsaanvragen, ingediend buiten de projectoproepen, alsook voor onderzoeksprojecten ingediend in het kader van specifieke oproepen.

30 jaar kankeronderzoek: 182 miljoen euro aan de financiering van 920 wetenschappelijke ...

30 jaar kankeronderzoek: 182 miljoen euro aan de financiering van 920 wetenschappelijke onderzoeksprojecten donderdag, 7 november 2019. visual_bright_future_nl.jpg. In 30 jaar tijd besteedde Stichting tegen Kanker 182 miljoen euro aan de financiering van 920 wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

Onderwijs | Praktijkgericht Onderzoek

Onderzoek in onderwijs. Start vanuit kwaliteitsvolle praktijkgerichte én wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Biedt de kans aan docenten zich te professionaliseren. Maakt studenten actief wegwijs in onderwijsonderzoek. Vindt inspiratie bij, voltooit zich in een nauw verstrengelde wisselwerking met en koppelt terug aan het brede onderwijsveld.

Education | Odisee

Education. Aantrekkelijk en kwalitatief onderwijs aanbieden is een hoofdprioriteit voor Odisee. De onderzoeksgroep onderwijs voert Onderzoek in Onderwijs vertrekkende vanuit volgende visie: Onderzoek in onderwijs. Start vanuit kwaliteitsvolle praktijkgerichte én wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Biedt de kans aan docenten zich te ...

Reclassering - Fivoor

(Wetenschappelijke) onderzoeksprojecten, behandelinnovaties en perspublicaties. Contact. Contact met een locatie. Bekijk en doorzoek de contactgegevens van alle locaties. Contact met Fivoor. Via een online contactformulier, per post, e-mail of telefoon. Over; Vacatures; Aanmelden

Betontechnologie

Wetenschappelijke artikels ... Het is uiteraard belangrijk dat de resultaten van de verschillende onderzoeksprojecten en de kennis en ervaring van de medewerkers van het laboratorium hun weg vinden naar de Belgische bedrijven. Binnen het laboratorium zijn er geregeld Technologische Dienstverleningen actief, die bijstand verlenen, zowel op ...

Wetenschappelijke raad - Instituut Gak

De wetenschappelijke raad van Instituut Gak komt drie keer per jaar bijeen en adviseert het bestuur over nieuwe en reeds lopende onderzoeksprojecten.

Education | Odisee

Education. Aantrekkelijk en kwalitatief onderwijs aanbieden is een hoofdprioriteit voor Odisee. De onderzoeksgroep onderwijs voert Onderzoek in Onderwijs vertrekkende vanuit volgende visie: Onderzoek in onderwijs. Start vanuit kwaliteitsvolle praktijkgerichte én wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Biedt de kans aan docenten zich te ...

Reclassering - Fivoor

(Wetenschappelijke) onderzoeksprojecten, behandelinnovaties en perspublicaties. Contact. Contact met een locatie. Bekijk en doorzoek de contactgegevens van alle locaties. Contact met Fivoor. Via een online contactformulier, per post, e-mail of telefoon. Over; Vacatures; Aanmelden

Wetenschap - SIDN fonds

Tot en met 2018 zag de aanvraag- en selectieprocedure voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten er uit zoals hieronder beschreven. Let op: vanaf de tweede helft van 2019 gaat SIDN fonds over op een nieuwe werkwijze. We blijven wetenschappelijk onderzoek ondersteunen. Wat verandert is …

Socialrun 2021 | Fivoor

(Wetenschappelijke) onderzoeksprojecten, behandelinnovaties en perspublicaties. Contact. Contact met een locatie. Bekijk en doorzoek de contactgegevens van alle locaties. Contact met Fivoor. Via een online contactformulier, per post, e-mail of telefoon. Over; Vacatures; Aanmelden

Steun voor onderzoeksprojecten - Vlaanderen

De onderzoeksprojecten komen er op initiatief van de onderzoekers. Met deze projecten wil het FWO het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek bevorderen. Overslaan en naar de inhoud gaan ... Dat gebeurt op initiatief van de onderzoekers in alle wetenschappelijke disciplines.

Subsidiemogelijkheden, formulieren & procedure - …

Subsidiemogelijkheden De uitkomsten van het “speerpunten ontwikkeltraject” en het “artrose offensief” gaan vanaf 2021 richting geven aan de financiering van nieuwe onderzoeksprojecten. Het streven is om in de loop van 2021 meer informatie te verstrekken over de uitkomsten, de beleidsmatige keuzes die daaruit voortkomen en de subsidieronde(s) met deadline. Voor de aanvraag van een ...

Directie Academisch Onderwijs (DEAO) - RMA

De KMS is uiteraard ook betrokken bij verschillende wetenschappelijke onderzoeksprojecten van Defensie. Master-thesissen hebben vaak betrekking op een element van het wetenschappelijk onderzoek aan de KMS. De coördinatie gebeurt door de Dienst van het Wetenschappelijk Onderzoek (RSWO). ...

Wetenschappelijk onderzoek - NVvP

De NVvP heeft als doel een bijdrage te leveren aan een wetenschappelijke gefundeerde uitoefening van het vakgebied podotherapie. Dit wordt uitgedragen door enerzijds de leden van de NVvP op de hoogte te houden van deze wetenschappelijke ontwikkelingen, anderzijds door deel te nemen in lopende onderzoeksprojecten die raakvlak hebben met het ...